Dotace NZÚ a návratnost

Nová zelená úsporám je nejefektivnější dotační program v ČR zaměřený na úspory energie v budovách pro bydlení.

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (zateplení), novostavby s velmi nízkou energetickou náročností, šetrné způsoby vytápění, obnovitelné zdroje energie a adaptační a mitigační opatření v reakci na změnu klimatu.

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Přispívá k úspoře energie v konečné spotřebě a stimulaci ekonomiky ČR spolu s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Nová Zelená Úsporám - Energo Invest

Zajišťujeme dotační tituly pro

Rodinné domy

Zateplení, novostavba, výměna kotlů a kamen, solární systémy, fotovoltaika, rekuperace, dešťová a odpadní voda.

Bytové domy

Zateplení a novostavba domu, nákup bytu, kotle a tepelná čerpadla, solární systémy, fotovoltaika, zeleň, dešťová voda.

Pomůžeme vám získat dotaci pro váš dům!

Nová Zelená Úsporám - Energo Invest

Často kladené otázky

Majitel nemovitosti
 • O dotaci může žádat vlastník stávajícího rodinného domu nebo stavebník či nabyvatel nového rodinného domu, na kterém bude FVE instalována.
 • Objekt určený k bydlení
 • Fotovoltaiku je možné instalovat na rodinný dům či rekreační objekt, který je užíván k trvalému bydlení.
 • Připojení k síti
 • Dotace se poskytuje pouze na nové fotovoltaické systémy.
 • Bez již aktivní žádosti
 • Na váš dům nesmí být v době podání vypsaná jiná aktivní žádost o vyplacení podpory z NZÚ.
 • 1. Příprava návrhu
 • Naši specialisté vám navrhnou na míru fotovoltaickou elektrárnu, která bude splňovat předem avizované podmínky dotace.
 • 2. Podpis smlouvy
 • Podepíšete smlouvu o poskytování služby společně s formuláři, které za vás připravíme.
 • 3. Vyřízení žádosti
 • Provedeme registraci zákazníka u NZÚ a dodáme potřebné podklady pro zajištění plynulého procesu.
 • 4. Vyplacení dotace
 • Po realizaci vašeho fotovoltaického systému a dokončení všech potřebných úkonů zažádáme o vyplacení dotace na váš bankovní účet.
 • Výše podpory je závislá na provedených opatřeních a může dosáhnout až 50 % celkových výdajů.
 • V případě kombinace více opatření může podpora vyšplhat až na 60 %. Obyvatelé Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje získají navíc bonus 10%.
 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, podlah, výměny oken a dveří)
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Výměny neekologických zdrojů tepla za tepelná čerpadla či lokální zdroje na biomasu
 • Akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody, využívání odpadní vody
 • Zelené střechy, venkovní stínicí techniku
 • Využívání tepla z odpadní vody, ohřev vody
 • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla
 • Výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů
 • Podprogram Nová zelená úsporám Light je určen vlastníkům rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů, kteří jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou.
 • Podporuje snadno realizovatelná a časově nenáročná zateplení menšího rozsahu.
 • Podpora až 150 000 Kč na jeden rodinný dům.
 • Peníze se vyplácí předem
 • Podpora až 100 % realizačních výdajů
 • Paušální částky – jednoduchý výpočet dotace
 • Jednoduché vyřízení žádosti bez nutnosti energetického posouzení a faktur.
 • UŠETŘETE DÍKY DOTACÍM

  Máte-li zájem o nezávaznou nabídku, nebo v případě jakýchkoliv dotazů, nezdráhejte se nás kontaktovat na filip@energo-invest.cz nebo na tel.čísle 731-697-401

  Vyberte si elektrárnu dle roční spotřeby
  Fotovolt. elektrárna Spotřeba do Doporučený výkon
  XS 3 MWh / rok 2,25 kWp
  S 4 MWh / rok 2,7 kWp
  M 5 MWh / rok 3,6 kWp
  L 7,5 MWh / rok 5,4 kWp
  XL 9 MWh / rok 7,65 kWp
  XXL 10 MWh / rok 9,9 kWp
  Energo Invest - Fotovoltaické systémy pro města, soukromé společnosti a občany

  Spojte se s námi

  Rádi vám zodpovíme jakékoliv dotazy týkající se našich služeb. V případě zájmu se nás prosím nezdráhejte kontaktovat.

  Sídlo společnosti

  Energo Invest s.r.o., Zarámí 4077, 760 01 Zlín

  Kanceláře

  Zarámí 4077, 760 01 Zlín

  Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

  Kaprova 40/12, 110 00 Praha 1

  Kontaktní formulář